Popüler Yeniler

Türk Tabipleri Birliği: 'Hayır' diyoruz

14 Mart 2017
Reklamlar

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından yapılan açıklamada, "İş güvencesi ve insanca çalışma koşulları, sağlık hakkı, iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti için 14 yıldır uygulanan sağlık politikalarına 'hayır' diyoruz" denildi.


Reklamlar
Reklamlar